बउआ के हत्यारा (उज्जवल कुमार झा)


~~~ बउआ के हत्यारा के आब फाँसी चढ़ा दिअ ~~~

अत्याचार के अति भ गेल आबो सजा दिअ
हयो मिथिला पड़ल विपति मे सब मिल क्
बचा लिअ
हम्मर बउआ आँखिक तारा,छल हम्मर
ओ फूल यो
किया पठेलउ ओइदिन हमहूँ ओई कातिल
स्कूल यो
पूरा दुनिया मांगि रहल बस न्याय दिया
दिअ
हयो बउआ के हत्यारा के आब जिंदा जला
दिअ
सब सेनानी न्याय मांगई लेल गेला ओई
स्कूल यो
प्रशासन के बुद्धी देखी गेला दुख मे डुईब
यो
सीबीआई स् जाँच कराबू कातिल के पहीने
पकराबू
आ ओई पापी अपराधी के कनी हमरो
चिन्हा दिअ
हयो बउआ के हत्यारा के आब फाँसी चढ़ा
दिअ
आबो बढू आगू सब मिल एम.एस.यू के
साथ यो
अत्याचार के खत्म करई लेल बढ़ाबू अप्पन
हाथ यो
मिथिला क्षेत्र आ छात्रक लेल बस न्याय
दिया दिअ
हयो बउआ के हत्यारा के आब जिंदा जला
दिअ
हयो प्रद्यूम्न के हत्यारा के आब फाँसी चढ़ा
दिअ ।।

कवि उज्जवल कुमार झा
पता – बसुआरा दरभंगा
मो0 No – 8617783868

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *