Maithili Chhath Geet (Kavi Ujjwal K Jha)

Maithili Chhath Geet

छठी मइया हे लागइ छी आई बहुत बेजोड़
राणा मइया हे हरू विपदा दुख मोर
हरू दुख मोर हे मइया हरू दुख मोर
छठी मइया हे———-बेजोड़-2
खुद स् आब आश उठल माँ, जिंदगी बेकार बनल माँ
छठी मइया हे पुत्र कनइया कल जोड़ि
राणा मइया हे——- मोर
हमर आँखि तोरे तकइया , दुनिया विरान बनल या
छठी मइया हे जिंदगी बनाबू इजोड़
राणा मइया हे सजल घाट लगइया बेजोड़
अर्घक आब बेर भेल आबू ,हमरो घाट भोग लगाबू
राणा मइया हे उज्जवल स् लगबीअउ नै गोर
छठी मइया हे करू (नाम) के जिंदगी इजोड़
राणा मइया हे ——–
छठीं मैया हे ——-
हरू दुख मोर हे मइया हरू दुख मोर
राणा मइया हे——
छठी मइया हे —–बेजोड़

© ‌सर्वा‌‌धिकार सुरक्षित – @ उज्जवल कुमार झा
पता – बसुआरा दरभंगा
सम्पर्क सुत्र – 8617783868

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *